Program Czyste Powietrze

Cel

Program „Czyste Powietrze”, ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Termin i budżet

Program będzie realizowany w latach 2018-2029, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł.

Formy finansowania

Program Czyste Powietrze umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego.

Wysokość dofinansowania waha się w granicach 15-90% dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Sposób składania wniosków

Wnioski są rozpatrywane przez właściwe terytorialnie, ze względu na usytuowanie budynku, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

Koszty kwalifikowane dotyczące urządzeń grzewczych

  • kotły gazowe kondensacyjne ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza do 15.000 zł,
  • kotły olejowe kondensacyjne ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej do 15.000 zł
  • pompy ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) z osprzętem do 30.000 zł
  • pompy ciepła ( grunt/ woda, woda/woda) z osprzętem do 45.000 zł
  • kolektory słoneczne z osprzętem do 8.000 zł
Złóż wniosek Strona główna Programu FAQ

Wróć na stronę główną